NOVO MESTO, 11.12.2018

 

 

VSEM PRAVNIM OSEBAM

 

 

 

 

 

Vabimo vas na posvetovanje, ki ga bomo organizirali v TOREK, 18. 12. 2018, ob 9. uri v prostorih Gostišča na trgu HIŠI KULINARIKE IN TURIZMA, Glavni trg 30, Novo mesto, nad slaščičarno (vhod s tržnice), na temo:

 

Spremembe pri DDV s 1. januarjem 2019 in povezane teme

 

 

 VSEBINA POSVETOVANJA

S 1. januarjem 2019 bo uveljavljen prvi sklop sprememb pri DDV, ki jim bodo v letih od 2020 do 2022 sledile še številne druge. Vsem, ki se pogosto srečujete s tem davkom, Zveza RFR priporoča, da novostim sledite sproti, da bodo težave z vpeljavo sprememb pri poslovanju čim manjše.

Na tokratnem posvetovanju bodo predstavljene novosti glede obravnave kuponov, digitalnih storitev in številnih poenostavitev, med katerimi so tudi take, ki zavezancem nastavljajo nove pasti. Taka je ukinitev predložitve izjave po 45. členu ZDDV-1 davčnemu organu, kjer bodo morali biti zavezanci še posebno pazljivi. Novosti bodo predstavljene na zgledih iz prakse, posvetovanje pa bo vključevalo tudi aktualne primere iz vaših vprašanj.

PROGRAM POSVETOVANJA

1. Kuponi (boni, vavčerji in predplačila) v sistemu DDV

·         Kaj vse se lahko skriva za poimenovanji, kot so kupon, bon, vavčer in predplačilo?

·         Ali znamo ločiti obdavčljive kupone od drugih, ki omogočajo popuste ali dajejo druge ugodnosti?

·         Opredelitev in razvrstitev kuponov, nastanek davčne obveznosti in pravica do odbitka DDV

·         Kako ravnati, ko kupone prodajamo za druge ali jih drugi prodajajo za nas?

·         Kaj če ne pride do unovčitve kupona?

·         Ali že zdaj delate skladno s predpisi na tem področju in kaj storiti če ne?

·         Ureditev prehoda na novo ureditev

 

2. Spremembe pri digitalnih storitvah in prehod na nov sistem

·         Velika poenostavitev za izvajalce elektronskih in drugih digitalnih storitev z uvedbo praga pri 10.000 EUR

·         Kako sta urejena prehod na novo ureditev po 1. januarju 2019 in deregistracija iz sistema Mini VEM?

·         Novost pri uporabi posebne ureditve za tujce, ki nimajo sedeža v EU

·         Sprememba pri uporabi pravil glede izdaje računov pri digitalnih storitvah (80.a člen ZDDV-1)

·         Ugotavljanje kraja opravljene digitalne storitve na podlagi nenasprotujočih si dokazov – sprememba 24.b člena Uredbe 282/2011

 

3. Kaj bo novega že čez eno leto?

·         Uvedba paketa hitrih rešitev na področju DDV: spremembe ureditve pri skladiščenju na odpoklic in pri obravnavi verižnih poslov ter spremembe glede uveljavljanja oprostitve DDV pri dobavah blaga v drugo državo članico

 

4. Samoprijave za DDV po novem

·         Sprememba instituta samoprijave in izračuna obresti po ZDDV-1

·         Samoprijava decembra 2018 ali januarja 2019?

·         Kdaj samoprijava po ZDDV-1 in kdaj po ZDavP-2?

 

5. Druge novosti in poenostavitve

·         (Ne)ukinitev izjave po 45. členu ZDDV-1 za obdavčitev pri nepremičninah in podrobneje o tem, kdaj že dane izjave spreminjati

·         Ukinitev priglasitev pri obdavčljivih preprodajalcih

·         Ukinitev napovedi za izračun odbitnega deleža v primerih, ko ni podatkov o vrednosti transakcij v preteklem letu

·         Podaljšana uporaba obrnjene davčne obveznosti pri izdaji in prenosu emisijskih kuponov

·         Davčna stopnja od e-publikacij

 

6. Problematika s svetovanj in odgovori na vaša vprašanja

·         Katere podatke mora pridobiti izvajalec gradbene storitve, preden jo zaračuna naročniku?

·         Vloga SKD in KN pri določanju nižje stopnje in oprostitev pri DDV

·         Kaj storiti ob uničenju blaga?

·         V katerih primerih obračunati DDV namesto tujca, ki opravi dobavo?

 

7. Vprašanja in odgovori

 

Seminar bo vodila: mag. Mojca Zupančič, samostojna strokovna sodelavka pri Zvezi RFR.

Zaradi organizacije posvetovanja vas prosimo, da udeležbo obvezno predhodno potrdite na e-naslov ali pisno na naslov DRFR, Novi trg 11, Novo mesto do petka, 14. decembra 2018.

 

Za udeležnino in gradivo plačate 100,00 EUR na TRR DRFR Novo mesto številka:

02970–0019018276 pri NLB, d.d., pri sklicu napišite številko 18-12-2018 do petka 14.12.2018.

 

Spremljajte našo spletno stran: www.drustvoracunovodij-nm.si

 

Vabljeni!

 

Milica Gostiša,univ.dipl.ekon.

           Predsednica