Novo mesto, 17.9.2019

 

VSEM PRAVNIM OSEBAM

 

 

                                              VABILO NA POSVETOVANJE

 

 

Vabimo vas na posvetovanje, ki ga bomo organizirali v torek, 15. oktobra 2019, v hotelu Šport TERM KRKA, Grajska cesta 2, Otočec, z naslednjimi vsebinami:

 

8.00 –   8.30      registracija udeležencev in jutranja kava z rogljičkom

 

8.30 – 10.00      Aktualno v javnem računovodstvu, s poudarkom na stvarnem 

                          premoženju države in občin zaradi novega zakona                                                               

                          Predavateljica: Vesna Milanovič, univ. dipl. ekon., Republika

                          Slovenija, Ministrstvo za finance

 

10.00 – 11.30    Varstvo osebnih podatkov kot pravica in dolžnost – leto in pol po

                          GDPR poku            

                          Predavateljica: dr. Nataša  Pirc Musar , Odvetniška družba Pirc Musar&

                          Lemut Strle

 

11.45 – 13.15    Novosti DDV v 2020

                          Predavateljica: mag. Tanja Urbanija, davčna svetovalka BDO Svetovanje

                          d.o.o.             

 

13.15 – 14.15    kosilo

 

14.15 – 15.45     Arhiviranje računovodsko davčne dokumentacije

                           Predavateljica: Vesna Bartolj Maver, Računovodsko davčni raj d.o.o.

 

 

15.45 – 16.30    Od papirja do elektronske hrambe (kako zakonsko skladno hraniti

                          finančno dokumentacijo)

                          Nina Božjak Lipovšek, IT svetovalka za poslovne rešitve, Mikrografija

                          d.o.o.

 

Zaradi organizacije posvetovanja vas prosimo, da udeležbo obvezno potrdite na priloženi prijavnici in jo vrnete po e-pošti na naslov: : drustvo.racunovodij.nm@siol.net do srede, 9.10.2019.

 

Cena posvetovanja vključno z gradivom in pogostitvijo znaša 150,00 EUR in jo plačate na TRR DRFR Novo mesto, številka: 02970-0019018276 pri NLB, d.d., pri sklicu napišite številko 15-10-2019 do srede, 9.10.2019.

 

 

Vabljeni!

 

Priloga: prijavnica                                                                                              Milica Gostiša, univ. dipl. ekon.

                                                                                                                           predsednica

PRIJAVNICA NA POSVETOVANJE  15.10.2019

AKTUALNI SEMINAR  - OTOČEC

 

Podatki o podjetju, zavodu

 

Naziv:

 

 

Davčna, oz DDV številka:

Matična številka:

 

Naslov (ulica, kraj)

 

 

Tel. številka:

e-pošta:

 

 

Podatki o udeležencu

 

Ime in priimek

 

 

Tel. številka:

e-pošta:

 

Delovno mesto:

 

 

 

 

 

Želim, da me obveščate o posvetovanjih, ostalih dogodkih in aktivnostih, ki jih prireja DRFR Novo mesto in za ta namen dovoljujem uporabo zgoraj navedenih osebnih

      podatkov.

 

 

Vaše podatke bomo uporabljali v skladu z veljavno zakonodajo na področju osebnih podatkov.

 

 

 

 

 

 

Datum:                                                                Podpis in štampiljka: