NOVO MESTO, 16.5.2019

 

 

VSEM PRAVNIM OSEBAM

 

 

 

 

 

 

Vabimo vas na posvetovanje, ki ga bomo organizirali v torek, 07.05.2019 ob 9. uri,  v prostorih Gostišča na trgu HIŠI KULINARIKE IN TURIZMA, Glavni trg 30, Novo mesto, nad slaščičarno (vhod s tržnice), na temo:

Obračun plač in vseh drugih prejemkov iz delovnega in drugega pogodbenega razmerja

Namen seminarja

Na seminarju vam bomo predstavili praktične izračune vseh prejemkov fizičnih oseb, njihovo knjiženje in poročanje na REK obrazcih. Predstavili vam bomo tudi obračun prispevkov za pokojninsko in socialno zavarovanje samostojnih podjetnikov in lastnikov enoosebnih družb.

Seznanili vas bomo s predlaganimi novostmi obdavčitve fizičnih oseb in na verjetnost  regresa že v letu 2019. regresa bremenitev regresa že v letu 2019.

Komu je namenjen

• samostojnim podjetnikom,
• direktorjem malih gospodarskih družb,
• računovodjem,
• vodjem računovodskih servisov,
• knjigovodjem,
• vsem, ki jih navedena vsebina zanima.

Iz programa seminarja

1. Obračun plač:

2. Regres za letni dopust:

3. Odpravnine:

4. Drugi prejemki iz delovnega razmerja:

5. Obračun delovne uspešnosti zaposlenih:

6. Obračun prispevkov samostojnega podjetnika:

7. Davčni nadzor nad neplačevanjem prispevkov delodajalca:

Opomba: Ker je seminar zelo praktično naravnan, prinesite s seboj osebni kalkulator!

 

PREDAVATELJICA:

doc.dr. Lidija ROBNIK, univ. dipl. ekon., dolgoletna direktorica s področja financ in računovodstva, samostojna podjetnica, ki se ukvarja z izobraževanjem in svetovanjem  na področju financ, računovodstva in davkov. Je izvajalka strokovnih seminarjev in delavnic ter nudi strokovno pomoč in svetovanje različnim uporabnikom. Pripravlja najrazličnejše strokovne in znanstvene članke ter se udeležuje ustreznih konferenc in strokovnih srečanj. Prav tako je urednica več strokovnih publikacij. Je predavateljica in nosilka predmetov s področja računovodstva, financ in davkov na višjih in visokih šolah ter fakultetah. 

Zaradi organizacije posvetovanja vas prosimo, da udeležbo obvezno predhodno potrdite na e-naslov ali pisno na naslov DRFR, Novi trg 11, Novo mesto do petka, 03.05.2019. Za udeležnino , v katero je vključeno gradivo in pogostitev med odmorom,  plačate 100,00 EUR na TRR DRFR Novo mesto,  številka: 02970–0019018276 pri NLB, d.d.;  pri sklicu napišite številko 07-05-2019. 

Spremljajte našo spletno stran: www.drustvoracunovodij-nm.si

 

Vabljeni!

Milica Gostiša, univ.dipl.ekon.

                                                                                                                                Predsednica